Endothelial culture

אחת מרקמות ההפרשה הגדולות בגוף היא האנדותל של כלי הדם המצפים את הצד הפנימי של כלי הדם. לכן חיוני להבין את הביולוגיה המולקולרית והתאית של תאי האנדותל על מנת לפתח גישות חדשות למניעה וטיפול במחלות לב.

לשם כך Da-Ta Biotech מספקת תרביות חוץ גופיות של תאי אנדותל ושירותי תרבית תאים כגון: 1) בידוד וגדילה של תאי אנדותל; 2) זיהוי תאי אנדותל על ידי סמנים מורפולוגיים, ביוכימיים ותאיים; 3) הבנת תפקידם של תאי האנדותל בפרמקולוגיה של כלי הדם, שיפוץ כלי דם (אנגיוגנזה/אפופטוזיס), דימום דם ותגובות דלקתיות.

Close Menu