CNS Models

למעלה מ-600 מחלות משפיעות על מערכת העצבים המרכזית (CNS), וגורמות לנזק עצבי. אך ישנם מעט טיפולים יעילים זמינים לרוב המצבים הללו.

DA-TA Biotech מציעה שירותי מחקר נרחבים על מחלות CNS כדי לבסס הוכחה של קונספט לטיפולים פוטנציאליים במחלות CNS.

שירותי המחקר במבחנה שאנו מספקים כוללים מערכות תאים סטנדרטיות, לרבות קווי תאים מהונדסים ולא מהונדסים, וכן נוירונים בשלבי התפתחות שונים של מערכת העצבים המרכזית. ניתן גם לפתח ולאמת דגמים חדשים לפי בקשה.

בתרבית התאים שלנו מערכות יכולות לחקות מחלות ניווניות ונדירות. בנוסף לביצוע בדיקות בטיחות תרופתיות, אנו יכולים גם לבדוק מאפננים ומעכבי הפרשה.

כדי לאפיין ולכמת את ההשפעות של חומרים על תרביות תאים, מנותחים פרמטרים שונים. אנו יכולים לעזור לך למצוא את מבחן ההקרנה המושלם עבור הצרכים שלך (אימונופלואורסצנטי, מערבון, אליסה, מבחני הישרדות תאים ומוות תאי).

Close Menu