Wound healing

יכולת הריפוי של פצע חיונית לשיקום תפקוד המחסום של העור. תאים בקצוות הפצע מתרבים ונודדים, וכתוצאה מכך אפיתליזציה של פני הפצע.

Da-Ta Biotech מספקת מבחני ריפוי פצעים במבחנה כחלופה מהירה, כלכלית ואתית לבעלי חיים. בנוסף ללימוד המנגנונים המולקולריים של ריפוי פצעים, מודלים אלה נחקרים עבור טיפולים וטיפולים אפשריים לריפוי משופר.  מודלים לריפוי פצעים במבחנה תוכננו בשתי דרכים: מבחני דו-ממד (2D) תאים חד-שכבתיים (הרס מכוון של מונו-שכבה של תאים מתכנסים כדי ליצור אזור נטול תאים כדי לאפשר תיקון), ותרבות תלת-ממדית (3D) , המשתמשת במודלים של עור ביו-מהנדסים כדי לבחון מכניקת ריפוי פצעים, כגון אינטראקציה בין תאים למטריצה ​​ואינטראקציה של סוגי תאים שונים.

אנו יכולים גם לספק מודלים in vivo לריפוי פצעים בשיתוף עם BiotechFarm.

Close Menu