פרופיל

חברת דע-תא ביוטק בע”מ נותנת שירותי מעבדה וייעוץ ליזמים ולחברות בתחום הביוטכנולוגיה. היא עוזרת לקבוע תהליך פיתוח מקצועי קצר וחסכוני. בדע-תא ביוטק ניתן לבצע חלק עיקרי מהפיתוח הפרה-קליני.

לחברה, מעבדת שרות משוכללת, שבה מתבצעים טסטים ביולוגיים מגוונים, כגון: גידול תאים בתרבית, בדיקות פעילות המבוססות על תאים ראשוניים ושורות תאים, סריקת חומרים וקביעת פעולתם כחומרים אנטי סרטניים, איתור חומרים מעודדי החלמה של פצעים, הכנת דוגמאות ומדידת פעילות אנזימטית וכדומה.

החברה יכולה לבצע מחקר ופיתוח של שיטות בדיקה, לאמץ פרוטוקול קיים או להתאים טסט לצורכי הלקוח.

לחברה יכולת לשלב את הבדיקות ברמת התאים בתרבית (In-Vitro), בדיקות של תאים מושתלים בצינוריות (Hollow-fibers) וללוות מדעית את העמדת המודל בחיות (In-Vivo ).

החברה מבצעת הערכות לעמידות של חומרים לאסטרזות בפלסמה של חיות מעבדה ואדם. כמו כן, ניתן לבצע בדיקה כמותית של נוגדנים, אנזימים, רצפטורים וחלבונים בשיטת אלייזה.

החברה מבצעת הערכות מקצועיות של פרויקטים (Due diligence). נציגי החברה ילמדו את הנושאים, יבצעו בדיקות וניסיונות וידווחו ללקוח (משקיע, קרן הון סיכון, יזם) האם הטענות/תוצאות המדעיות מבוססות וניתנות לשחזור בתנאי מעבדה מקצועית.

חברת דע-תא ביוטק בע”מ מתמחה בהעמדת מודלים In vitro וב – Technology transfer, ויכולה ללוות כל חברה צעירה מאתר אקדמי/ ממציא למעבדות מחקר עצמאיות משלה, ללוות יצירת פרוטוקול / נוהל עבודה (SOP) או לתת מענה חיצוני בלתי תלוי ליישום כל פרוטוקול במעבדות החברה.